Darmowa energa
Panele słoneczne
Pompy ciepła

Jakie uprawnienia są koniecznie do montażu paneli fotowoltaicznych?


W związku z szybującymi w górę cenami energii elektrycznej rośnie również zainteresowanie alternatywnymi źródłami zasilania. Najpopularniejszym rozwiązaniem w ostatnich latach jest zamontowanie paneli fotowoltaicznych. Ta metoda generowania prądu jest nie tylko tania i wygodna, ale i ekologiczna. Aby instalacja była wykonana prawidłowo i została dopuszczona do użytku, należy spełnić szereg wymogów, a sam instalator musi mieć odpowiednie uprawnienia.

Kto może zająć się montażem fotowoltaiki?

Każda instalacja fotowoltaiczna musi przejść obowiązkowy odbiór przez zakład energetyczny. Realizacja projektu przez osobę niedoświadczoną i nieposiadającą odpowiednich uprawnień z pewnością zakończy się negatywną oceną ze strony zakładu. Aby podjąć się realizacji, należy dysponować przynajmniej jednym z poniższych uprawnień:

  • certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego, dotyczącym kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych,
  • świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
  • uprawnieniem budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych.

Konsekwencje nieprawidłowej instalacji paneli fotowoltaicznych

Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce stanowi prawdziwą wartość, dlatego odpowiednie doświadczenie powinno iść w parze z wiedzą na papierze. Źle wykonana instalacja rodzi duże ryzyko wypadku i pożaru. Z tego względu kontrole przeprowadzane są skrupulatnie i bez tzw. taryfy ulgowej. Do  konsekwencji źle wykonanej instalacji zaliczyć można m.in. obniżoną wydajność systemu oraz częste i kosztowne w naprawie awarie. Każda instalacja powinna być dopasowana do odbiorcy oraz warunków atmosferycznych panujących w otoczeniu.

Wróć