Darmowa energa
Panele słoneczne
Pompy ciepła

Czym są ekologiczne źródła energii?


Zapotrzebowanie na energię elektryczną nieustannie rośnie. Zasoby paliw konwencjonalnych ulegają dodatkowo wyczerpywaniu, zaś koszt ich wydobycia wzrasta. Dlatego też poszukiwane są alternatywne źródła energii, które są również uznawane za zdecydowanie bardziej ekologiczne. Jak dokładnie się je definiuje oraz co się do nich zalicza?

Ekologiczne źródła energii w praktyce

Ekologiczne źródła energii pozwalają na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji takich jak dwutlenek azotu i siarki czy tlenek węgla. Są więc korzystniejsze z punktu widzenia środowiska naturalnego, którego zanieczyszczenie to obecnie poważny problem.

Korzyści dla środowiska to jednak także bezpośredni, pozytywny wpływ na ludzi. Wynika to z faktu, że już dziś w skutek zanieczyszczeń powietrza, rocznie umiera w Polsce około 40 tys. osób. Właśnie dlatego tak ważne jest korzystanie z ekologicznych źródeł energii, które generują mniej zanieczyszczeń lub ich znikome ilości.

Co zalicza się do ekologicznych źródeł energii?

Do ekologicznych źródeł energii zalicza się gaz ziemny oraz odnawialne źródła energii takie jak:

  • energia wiatrowa (elektrownie wiatrowe),
  • energia wodna (energia hydrotermalna),
  • energia słoneczna (instalacje fotowoltaiczne),
  • energia biomasy (wykorzystanie odpadów organicznych),
  • energia ze źródeł geotermalnych (zasoby gorąca z wnętrza Ziemi).

W przypadku indywidualnych gospodarstw domowych, ekologicznym źródłem energii cieszącym się coraz większą popularnością są szczególnie instalacje fotowoltaiczne. Wynika to z faktu, że na ich montaż można uzyskać korzystne dofinasowania, przez co na tę formę produkcji energii decyduje się coraz więcej osób. Takie instalacje można wykorzystać również jako dodatkową formę produkcji energii w przypadku przedsiębiorstw.

Jak widać ekologiczne źródła energii to przyszłość i to nie tylko ze względu na zanieczyszczenie środowiska, ale także wyczerpywanie konwencjonalnych źródeł takich jak ropa naftowa oraz węgiel. Co ważne, takie ekologiczne rozwiązania można wdrożyć również w ramach własnych domów, np. za pomocą efektywnych i bezpiecznych instalacji fotowoltaicznych. Oferujemy je także w ramach działalności naszej firmy, proponując Państwu dodatkowo możliwości uzyskania na nie dofinansowania.

Wróć